DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Propozice

 

Datum konání: 5.-7.7.2013
Místo konání: Sportovní areál Městyse Suchdol nad Odrou
Kategorie: IPO3
Pořadatel: Český klub německých ovčáků, prostřednictvím ZKO Suchdol n/O, č.626
Startovné: 500,- Kč
Uzávěrka přihlášek: 30.5.2013

Rozhodčí:

 • Hlavní rozhodčí:    Luboš Jánský
 • A – stopy:              James White Jackson (GB)
 • B – poslušnost:      Theodor Krajčí, pomocný rozhodčí Lasík Jiří Bc.
 • C – obrana:            Luboš Jánský 

Figuranti:

Jiří Mach, Radek Kupka, Pavel Soukop

Stopy:

 • Vedoucí stop : Vladimír Košťál
 • Kladeči: 

Ředitel závodu:

Ing.Karel Černoch, Malá strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou
tel.: +420 731 486 987, email.: info@zkosuchdol.info

Program závodu:

Pátek 
14.00 - 18.00 prezence a oficiální trénink na stadionu (po 30minutách - poslušnost, obrana)
16.00 - 18.30 veterinární přejímka
18.30 - 18.45 zkušební pes
19:00 - 19:30 porada rozhodčích
20:00 slavnostní zahájení a losování
Sobota 
7:00 zahájení pachových prací
8:00 - 17:00 provádění disciplín B,C na stadionu
20:00 společenský večer
Neděle 
7:00 zahájení pachových prací
7:00 - 15:00 provádění disciplín B,C na stadionu
16:00 slavnostní vyhlášení výsledků

Podmínky účasti

Maximální počet startujících je 54. Pro české účastníky je garantováno nejméně 45 startovních míst. Psovod musí být členem ČKNO. Pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS. Psovod může startovat jen s jedním psem.

Pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2012 až 2013 (uznávají se také výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO).

Čeští závodníci umístění na 1. až 10. místě MM ČKNO 2009 mají přednostní právo startu na MMČKNO 2010 pokud startují se stejným psem.

V případě vyššího počtu přihlášených (nad 54) bude po uzávěrce přihlášek proveden výběr účastníků a to na základě počtu získaných bodů dle SchH3, SchH/VPG3 nebo IPO3 složené v letech 2012 až 2013 a tento výsledek musí být zapsán ve výkonnostním průkazu psa. Přednost mají psi se získanými body z výběrových soutěží ČKS, MSKS, misrovdtví republiky ČKS, MSKS, ČKNO a mistrovství světa a soutěží CACIT zapsaných v daném období u nás i v zahraničí.

Kopie výkonnostního průkazu se složenou zkouškou musí být zaslána spolu s přihláškou, fotokopií složenky členské průkazky na rok 2013, fotokopií průkazu původu psa a fotokopií složenky, jako dokladu o zaplacení startovného do data uzávěrky: 30.5.2013

Pro zahraniční účastníky je rezervováno 9 startovních míst, musí být členy klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV a složenou zkoušku SchH3 nebo IPO3 na VD (min. 270 bodů) v letech 2012 až 2013.

Startovné ve výši 500,- Kč zasílejte na kontaktní adresu složenkou typu C nebo na níže uvedený účet (var.symbol - datum narození, do poznámky jméno psovoda).

Startovné je nutné zaplatit současně s přihláškou a dalšími výše uvedenými doklady.

Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na náklady MMČKNO 2013.

Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo mikročipem a musí mít platný očkovací průkaz nebo mezinárodní pas se záznamem o platném očkování proti psince, parvoviróze, leptospiróze a vzteklině (ne starší 1 roku a mladší 1 měsíce).

Pes, který se nezúčastní veterinární přejímky nemůže startovat.

Při prezenci a veterinární přejímce je nutné nahlásit háravé feny!!!

Veterinární dozor: 
Moderátor akce: Bc.Pavel Koman
Zvukové zajištění akce:

Kontaktní adresa k zasílání přihlášek a startovného:

 • Ing.Karel Černoch, Malá strana 22, 742 01 Suchdol nad Odrou
 • Tel.: +420 731 486 987
 • E-mail: info@zkosuchdol.info
 • Internet: http://mmckno2013.wbs.cz
 • Číslo účtu: 234070036/0300

 

Přihláška ke stažení, formát .doc